Cosmeticaproducten met het BIO-label

Tijdens de behandelingen wordt er uitsluitend gewerkt met producten met het internationale BIO-label. Graag wil ik u vertellen wat dat dan precies inhoud.

 

Cosmebio BIO is een internationaal label voor biologische cosmetica, opgericht in 2002 in Frankrijk. Het label garandeert dat de productie op een milieuvriendelijke wijze gebeurt en dat een deel van de ingrediënten afkomstig zijn uit de biologische landbouw. 

 

• Ten minste 95% van de plantaardige ingrediënten zijn vervaardigd uit biologische landbouw;

• minimaal 95% van de ingrediënten zijn natuurlijk of heeft natuurlijke oorsprong;

• ten minste 10% van de ingrediënten in het eindproduct zijn biologisch.

 

Maar Cosmebio gaat verder, rekening houdend met de mens en het milieu-aspect:

• geen schadelijke productieprocessen;

• de relaties van de markt ter bevordering van eerlijke handel;

• het respect voor het leven (niet op dieren geteste producten);

• respect voor het milieu (recycleerbaar, strenge normen voor biologisch afbreekbaarheid van de producten en de toxiciteit van de producten voor het waterleven).

 

Waarom geen 100% bio?

 

Er bestaat geen cosmeticaproduct die uitsluitend 100% biologische ingrediënten bevat, omdat voor de conservering een klein percentage synthetische stoffen nodig is en daarom toegestaan in dit label.

 

Biologische ingrediënten 

 

Aangezien het woord 'biologisch' is beschermd zitten in biologische cosmetica (dus) biologische ingrediënten. Natuurlijke ingrediënten komen uit de natuur en zijn niet synthetisch gefabriceerd in een laboratorium. Bij biologische cosmetica-ingrediënten gaan we nog een stap verder: deze ingrediënten worden volgens de strengste eisen geteeld zonder kunstmest en zonder chemische bestrijdingsmiddelen. In biologische cosmetica zitten geen parabenen, synthetische kleur- en geurstoffen, chemische stoffen, siliconen en PEG's. Door het ontbreken van al deze chemische toevoegingen is de chemische belasting voor je lichaam een stuk minder, zoals het eten van biologische voeding dat ook doet. 

 

Je huid is het grootste opname-orgaan en daarom is het belangrijk om bewust te worden hoe je je huid verzorgd en met welke producten. Met het gebruik van biologische producten geef ik alvast een zetje in de goede richting en draag hiermee gelijk een steentje bij aan een betere wereld.”  

 

Produits cosmétiques avec label Bio

 

Pendant les soins il sera utilisé uniquement des produits avec le label international Cosmebio. Je voudrais vous expliquer que s'implique.

 

Cosmebio est un label international pour cosmétique biologique fondé en France en 2002. Le label garantit que la production sera fait d'une manière respectueuse pour l'environnement et que une partie des ingrédients proviennent de l'agriculture biologique. 

 

- 95% minimum d'ingrédients d'origine naturelle sur le total du produit  (eau et minéraux considérés comme naturels)

- 95% minimum d'ingrédients bio sur l'ensemble des végétaux

- 10% minimum d'ingrédients bio sur le total du produit (eau et minéraux considérés comme non bio car on ne les cultive pas)

 

- Respect des techniques de fabrication de la cosmétique naturelle et bio

- Respect des Hommes, de la Nature et des Animaux(des normes strictes pour dégradibilité des produits biologiques et de la toxicité des produits pour la vie aquatique

- Respect d'une communication responsable et transparente

 

Pourquoi pas 100% Bio

 

Il n'existe aucun produit cosmétique qui contient uniquement 100% des ingrédients biologiques. Parc qu'un petit pourcentage des substances synthétiques sont nécessaires pour la conservation, donc autorisé sur cet label. 

 

Ingrédients biologiques

 

Comme le mot 'biologique' est protegé, contiens cosmétique bio (donc) ingrédients biologiques. Ingrédients naturels trouvent son origine dans la nature et ne sont pas fabriqués synthétiques dans un laboratoire. Aves les ingrédients biologiques on va un peu plus loin: ces ingrédients sont cultivés aux exigences plus strictes. Sans engrais chimiques ni pesticides chimiques. Cosmétique bio ne contient aucun parabens, silicones, colorants- et parfums synthétiques. En l'absence de tous ces additifs chimiques est la charge chimique pour votre corps beaucoup moins, comme manger des aliments bio fait ça aussi. 

 

"Votre peau est la plus grand organe de l'absorption c'est pourquoi il est important de prendre conscience comment vous soignez la peau et avec quels produits. En utilisant des produits bio, je donne un coup de pouce vers la bonne direction et contribué à un monde meilleur."